Uitgelicht

3 augustus 2023

Onderzoekers van Living Lab B7 zijn 12 augustus aanwezig bij Bollenstreek in Bedrijf om te vertellen over biodiversiteit in en rond de bollenvelden. In het living lab staat biodiversiteit in de... (lees meer)

29 juni 2023

In het vakblad Greenity voor de bloembollensector is in de laatste editie een mooi artikel over Living Lab B7 gepubliceerd. Ons onderzoek naar bollenvogels en loopkevers komt aan bod, en het testen van alternatieve teeltmethodes die bijdragen aan een... (lees meer)

22 mei 2023

Woensdag 17 mei hebben studenten van de HAS Green Academy tijdens een GreenportLIVE hun rapport 'Samen op weg naar een gezonde Duin- en Bollenstreek' gepresenteerd aan diverse... (lees meer)

3 mei 2023

Biodiversiteit verbeteren in de Duin- en Bollenstreek, hoe doe je dat? Waar liggen de kansen? Welke biodiversiteit kan verbeterd worden? En wie willen daar aan mee werken?  Binnen een 'living lab' kunnen deze vragen samen met lokale... (lees meer)

29 maart 2023

Groenbemesters lijken een even goede isolerende werking als stro te hebben in de bollenteelt, maar zijn... (lees meer)

9 maart 2023

Het belang van biodiversiteit mag meer aandacht krijgen in de Bollenstreek. Dat is een van de conclusies na een workshop voor bollentelers over... (lees meer

27 februari 2023

Hoe kan de Duin- en Bollenstreek er in 2100 uitzien? En hoe bereiken we dat? Studenten van de minor Ruimteproef aan de HAS Green Academy in Den Bosch hebben zich over deze vraag gebogen en... (lees meer) 

30  januari 2023

Donderdag 2 maart organiseert Living Lab B7 een workshop om samen met bollentelers in gesprek te gaan over het nemen van maatregelen voor biodiversiteit... (lees meer)

25 januari 2023

Natuurinclusief werken in de bollenteelt brengt kansen voor biodiversiteit, maar helpt ook om als sector de doelen voor een schone teelt in 2030 te behalen. Op de drukbezochte ledenavond... (lees meer)

24 januari 2023

Biodiversiteit holt overal achteruit, ook op het Nederlandse platteland. Living Lab B7 wil in de Bollenstreek werken aan biodiversiteitsherstel door... (lees meer

21 december 2022

Het merendeel van de consumenten van bloembollen zegt geïnteresseerd te zijn in duurzaam geteelde bloembollen, en wil daar ook meer voor betalen. Maar... (lees meer

10 november 2022

De Bollenacademie biedt een nieuwe gratis cursus aan over de bodem. De cursus bestaat uit 13 onderdelen, waarin onder andere het belang van een gezonde bodem en het bodemleven... (lees meer)

2 november 2022

Dinsdagavond 1 november organiseerden ANLV Geestgrond en de Groene Motor (Zuid-Hollands Landschap) een avond over de bollenvogel- en weidevogeltellingen van afgelopen jaar... (lees meer)

4 oktober 2022

Compost zorgt voor een gezonde bodem met een hoog organisch stofgehalte, wat essentieel is in een regeneratieve bollenteelt. Organische... (lees meer)

19 september 2022

In een volle Willemshoeve in Voorhout hebben ANLV Geestgrond en Living Lab B7 op 15 september een avondvullend programma over heggen en... (lees meer)

3 september 2022

Zaterdag 3 september sprak Anja van Servelen van ANLV Geestgrond met RTV Katwijk over het belang van heggen en hagen voor de biodiversiteit... (lees meer)

31 augustus 2022

Hoe is het gesteld met de diversiteit aan insecten in het agrarisch landschap van de Bollenstreek? Is het een productief systeem vergeleken met natuurgebieden en graslanden? Verschilt de... (lees meer)