Groene tuinen in Hollandse Duinen


13 maart 2024

Nationaal Park Hollandse Duinen roept inwoners op hun tuin te vergroenen. Een nieuwe website, www.groenetuinen.nu, biedt hiervoor praktische handvaten en inspirerende tips. Nadat de specifieke tuinsituatie is aangegeven (aantal vierkante meters en zonsituatie) wordt een boodschappenlijstje gegenereerd met verschillende soorten planten die voedsel en schuilplek bieden voor bijvoorbeeld vlinders en vogels. Het project Groene Tuinen draagt bij aan verschillende maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, stimuleren van de biodiversiteit, tegengaan van verlies van schoon grond- en drinkwater en sociale cohesie in de buurt.


Living Lab B7 is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het werkgebied van Living Lab B7, de Bollenstreek, maakt onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Activiteiten in Living Lab B7 gericht op biodiversiteitverbetering dragen daardoor bij aan de ambitie van het nationale park om natuur en landschap in het gebied beter te ontwikkelen.