Resultaten

Rapporten

Onderzoekrapport: Gebiedsanalyse Bollenpolder van de Toekomst

Januari 2022; Bart van Beurden, Koos van den Heuvel, Frederieke Koppe, Mayke de Vos

Wetenschappelijke publicaties

Transformative change for biodiversity: A review on the contribution of landscape-oriented partnerships

2022, Biological ConservationSusan de Koning, Daan Boezeman, Maria Kaufmann, Ingrid J. Visseren-Hamakers

Overige producten