Over Living Lab B7

Het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen, Radboud Universiteit Nijmegen en HAS Green Academy Den Bosch zijn de initiatiefnemers van Living Lab B7 (LLB7). Living Lab B7 stimuleert de toepassing van kennis voor biodiversiteitsverbetering in de praktijk. Dit doen we op twee manieren: als vliegwiel voor initiatieven en via onderzoek.

LLB7 wil de verbinding maken met initiatieven in de streek om biodiversiteit te verbeteren en een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn. Door het ontsluiten van kennis, door als verbinder op te treden tussen verschillende partijen, en door kansen te signaleren voor betrokkenen.

Het onderzoek kijkt speciaal naar de mogelijkheden voor biodiversiteitsverbetering in de bollenteelt. Met verschillende meettechnieken wordt de biodiversiteit van de bollenstreek in kaart gebracht door het inventariseren van insecten, waterdiertjes, vogels, en planten. Daarnaast doen we samen met lokale partijen onderzoek naar teeltmaatregelen die positief bijdragen aan biodiversiteit.  Ook kijken we naar de rol van partnerschappen in het tot stand brengen van fundamentele veranderingen in denken, handelen en samenleven, zogenaamde transformatieve veranderingen. De inzichten uit het project worden gedeeld met de betrokkenen en via deze website. De huidige financiering loopt door tot 2026. LLB7 hoopt dat de beweging die zij in gang zet daarna voortgezet wordt!

Om onderzoek en praktijk op elkaar aan te laten sluiten maken we gebruik van de Inzicht-Praktijk Kenniscyclus.