De Inzicht-Praktijk Kenniscyclus

Living Lab B7 wil nieuwe inzichten laten uitgroeien tot een praktijk die breed gedragen wordt. Daarbij volgen we de door ons ontwikkelde Inzicht-Praktijk Kenniscyclus.

Stap 1. Iemand heeft een inzicht over hoe een bestaande praktijk verbeterd kan worden.

Stap 2. Er wordt informatie verzameld bij relevante partijen.

Stap 3. De gevonden informatie wordt geordend en geanalyseerd in het licht van het nieuwe inzicht.

Stap 4. Er wordt een nieuwe handelswijze bedacht die het nieuwe inzicht in de praktijk brengt.

Stap 5. De handelswijze wordt getest: als de test faalt, dan gaat het terug naar de tekentafel. Is de test geslaagd, dan kan het inzicht in de praktijk uitgevoerd worden.

Stap 6. Eén of meerdere personen/organisaties voeren het inzicht in de praktijk uit.

Stap 7. De nieuwe praktijk verspreid zich onder meer personen/organisaties.

Stap 8. De nieuwe praktijk wordt breed gedragen. En kan weer leiden tot nieuwe inzichten ...