Living Lab B7 bij Bollenstreek in Bedrijf


3 augustus 2023

Onderzoekers van Living Lab B7 zijn 12 augustus aanwezig bij Bollenstreek in Bedrijf om te vertellen over biodiversiteit in en rond de bollenvelden. In het living lab staat biodiversiteit in de Bollenstreek centraal en werken verschillende partijen samen aan de verbetering ervan. Ecologen verbonden aan het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen inventariseren insecten op het land en in het water. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar gele kwikstaarten, één van de bollenvogels die in de bollenvelden broeden. 

Tijdens de open dag laten de onderzoekers beeldmateriaal zien van het verborgen leven van deze vogels in een tulpenveld. Ook zijn er kevers en waterbeestjes te zien die gevonden zijn in en rond de bollenvelden. Living Lab B7 staat samen met de agrarische natuurvereniging Geestgrond bij Van den Berg Bloemen aan De Boender 3 in Noordwijk.

Bollenstreek in Bedrijf is een open dag van de agrarische sector in de Bollenstreek. Kijk hier voor het complete programma van Bollenstreek in Bedrijf.