Stapje voor stapje naar een gezonde Duin- en Bollenstreek


22 mei 2023

Woensdag 17 mei hebben studenten van de HAS Green Academy tijdens een GreenportLIVE hun rapport 'Samen op weg naar een gezonde Duin- en Bollenstreek' gepresenteerd aan diverse belanghebbenden van de streek.  Eerder dit jaar presenteerden de studenten hun visie al aan de stakeholders met wie zij gesproken hebben voor hun onderzoek. Omdat dit veel gesprekstof opleverde, besloot Greenport Duin- en Bollenstreek de bijeenkomst nogmaals te organiseren voor een groter publiek in de vorm van een GreenportLIVE.

Het rapport kwam tot stand tijdens de minor 'Ruimteproef', waarin studenten uit diverse studierichtingen in een afgebakende regio op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, en verstedelijking. Een belangrijke conclusie van de studenten was dat er in de Bollenstreek niet goed wordt samengewerkt omdat stakeholders te veel denken en handelen vanuit het eigen belang. Om de uitdagingen op het gebied van de verduurzaming van de bollenteelt, natuurverbetering, de woningbouwopgave en infrastructuur aan te pakken, hebben de studenten een langetermijnvisie aangedragen op basis van een gezamenlijk belang: een gezonde Duin- en Bollenstreek.

De studenten presenteerden hun visie en oplossingsrichtingen op 17 mei aan een divers publiek van beleidsmakers van provincie en gemeenten, bewoners, bollentelers en belangenbehartigers van de bollensector. Doel van de studenten was om de dialoog tussen de verschillende stakeholders op gang te brengen: met welke van de gepresenteerde oplossingen willen zij aan de slag, en met welke juist niet? 

De aanwezigen kunnen bij de Greenport terugkoppelen wat hen het meest aansprak aan de presentatie, wat de meeste weerstand opriep, en met welke oplossingsrichting als eerste aan de slag kan worden gegaan. Zo gaan we stapje voor stapje richting een gezonde Duin- en Bollenstreek.

Een verslag van deze GreenportLIVE en een interview met de studenten is te vinden op de website van Bollenstreekomroep