Op naar een gezonde Duin- en Bollenstreek


27 februari 2023

Hoe kan de Duin- en Bollenstreek er in 2100 uitzien? En hoe wordt dat bereikt? Studenten van de minor Ruimteproef aan de HAS Green Academy in Den Bosch hebben zich over deze vraag gebogen en hun bevindingen gepresenteerd op 15 februari aan een groep belanghebbenden uit de streek.

Het onderzoek van de studenten begon met een gebiedsanalyse, stakeholderanalyse en probleemanalyse. Omdat de stakeholders veel verschillende belangen hebben, kozen de studenten ervoor een gezamenlijk doel op te stellen waar alle stakeholders aan kunnen bijdragen: een gezonde Duin- en Bollenstreek. Als richtjaar werd 2100 gekozen, zodat zoveel mogelijk stakeholders kunnen aanhaken om de geformuleerde doelen te behalen op het gebied van vier thema's: bollenteelt, biodiversiteit, mobiliteit en woningbouw.

Voor deze vier thema's hebben de studenten verrassende oplossingen aangedragen en een 'droomscenario' voor de streek geschetst. Zo zou er rond de Keukenhof een 'Bollenbos' aangelegd kunnen worden, om de recreatiedruk te verspreiden en als alternatief verdienmodel voor bollentelers. Als gevolg van zeespiegelstijging en verzilting werd geopperd de bollenteelt aan de binnenduinrand af te schalen, en de duinen landinwaarts uit te breiden. In deze nieuwe duinenrij wordt het dan ook mogelijk kleinschalige woningbouw te ontwikkelen. Ook zeewaarts dient de duinenrij uit te breiden voor een betere kustbeschermer en een robuuster natuurgebied. Kleine zelfrijdende busjes die zich verplaatsen over een snelbusbaan kunnen een aantrekkelijk alternatief gaan vormen voor de auto.

De studenten gaven aan dat de gepresenteerde oplossingen niet dé oplossingen zijn die nodig zijn voor de streek, maar het rapport biedt wel handvaten om met elkaar te besluiten wat men belangrijk om te behouden, versterken of af te schalen, daar beslissingen over te nemen, en de gevolgen ervan samen te dragen.

De presentatie van de studenten werd met veel enthousiasme door de toehoorders ontvangen.  Het nadenken 'outside the box' over de toekomst van de streek op de lange termijn gaf energie en werkte inspirerend om hier zelf verder mee aan de slag te gaan. 

Zie het nieuwsbericht van de Greenport voor de presentatie, een poster, en het volledige rapport van de studenten: https://greenportdb.nl/rapport-een-gezonde-duin-en-bollenstreek/