Avond over vogeltellingen en het landschap van Duin- en Bollenstreek

2 november 2022

Dinsdagavond 1 november organiseerden ANLV Geestgrond en de Groene Motor (Zuid-Hollands Landschap) een avond over de bollenvogel- en weidevogeltellingen van afgelopen jaar.  Naast het delen van de resultaten werden nog twee lezingen gehouden door Pieter Balkenende van het Zuid-Hollands Landschap, en Maud van der Veen van de KNNV Duin- en Bollenstreek.  Pieter Balkenende vertelde over het waardevolle landschap in de Bollenstreek. Naar aanleiding van het Aanvalsplan Landschapselementen noemde hij drie zaken die nodig zijn om landschapselementen in de Duin- en Bollenstreek te plaatsen: afwaardering van de grond, vergoeding van aanlegkosten, en borging van het beheer van bijvoorbeeld hagen, ecologische oevers, bloemenranden, etc. Hij verwees daarbij naar het Deltaplan voor het landschap van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in de Ooijpolder, waar het beheer is vastgelegd voor dertig jaar. De lezing van Maud van der Veen ging over de natuurinventarisatie die de KNNV dit jaar doet in het gebied Wassergeest.

Naast de vogeltellers waren in het publiek ook enkele telers aanwezig bij wie vogels geteld zijn of bij wie een haag is geplant voor het patrijzenproject, en drie betrokkenen van het Living Lab B7.