Demoveld voor natuurinclusieve bollenteelt


5 oktober 2023

In Living Lab B7 wordt samen met bollentelers geëxperimenteerd met teelttechnieken die zorgen voor een verbetering van biodiversiteit in en rond het perceel. 

Belangrijk daarbij is het opdoen van ervaring met deze technieken en onderzoek daarnaar, en het verder delen van de verkregen inzichten. In samenwerking met de Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek, en Agrifirm is daarom een demoveld in het leven geroepen. Op dit veld kunnen we samen praktijkgericht onderzoeken hoe een natuurinclusieve bollenteelt eruit ziet en welke maatregelen daarin passen én werken. 

Bodemgezondheid staat in het demoveld centraal. Belangrijk aandachtspunt is ook het werken zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen, en de alternatieven daarvoor. Daarnaast wordt gekeken welke rol landschapselementen in de bollenteelt kunnen spelen.

Studenten van de HAS green academy (consortiumpartner van Living Lab B7) zullen actief deelnemen aan het onderzoek. De eerste drie studenten zijn afgelopen maand begonnen met het schrijven van een meerjarenonderzoeksplan en het uitvoeren van een nulmeting.