Bollenvogels uitgelicht tijdens Kennisdag Boerenlandvogels


16 oktober 2023

Donderdag 12 oktober vond de Kennisdag Boerenlandvogels plaats, georganiseerd door Provincie Zuid-Holland en andere partijen betrokken bij het Actieplan Boerenlandvogels. In dit plan staan actiepunten voor het behoud van weide- en akkervogels in de provincie. In dat kader gaf Hugo Langezaal een presentatie over zijn onderzoek naar gele kwikstaarten in de Bollenstreek. Hopelijk draagt dit onderzoek uiteindelijk bij aan nog wat extra actiepunten om het leefgebied van bollenvogels in de bollenvelden te verbeteren!

Voor meer informatie over het Actieplan Boerenlandvogels van de provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurrijk-zuid/actieplan-boerenlandvogels/