Op bezoek bij Fieldlab Bol in Noord-Holland


25 april 2024

De Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek en een aantal onderzoekers van Living Lab B7 zijn op woensdag 10 april op excursie geweest bij Fieldlab Bol in Noord-Holland op het bedrijf van biologische bollenteler John Huiberts. Deze ochtend hebben we besproken wat er in Noord-Holland gebeurt op het vlak van verduurzaming van de bollenteelt. Hierin hebben we met elkaar ideeën en aanpakken kunnen uitwisselen over samenwerken in Bollenstreek. Dit dient als belangrijke input en inspiratie voor het Fieldlab Bollenstreek. 

Uiteraard zijn we het grootste deel van de ochtend buiten geweest om met eigen ogen te zien hoe bepaalde maatregelen er in de praktijk uit zien. Het is allereerst opvallend hoeveel diversiteit in planten en kleuren je direct ziet. Eén van de redenen voor de verscheidenheid aan kleuren is dat onkruid op een andere wijze wordt benaderd bij de proeven die lopen in Fieldlab Bol. Mechanisch wieden is een van de methodes die wordt toegepast. Het valt ook op dat sommige bedden en de rijpaden een stuk groener zijn. Dit staat in contrast met hoe bollen vaak worden geteeld. Om comfortabel te zijn met het onkruid is het voor sommigen nodig om onkruid op een andere manier te benaderen, bijvoorbeeld als bijkruid – zoals deze ochtend klonk. Het onkruid levert in ieder geval geen ongemak voor de biodiversiteit, maar ook door de bedekking van de bodem zal uitdroging veel minder kans krijgen. Onkruid kan daarnaast als aanwijzer fungeren voor de nutriënten in de bodem. 

Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan soorten planten op het proefveld van Fieldlab Bol. Hier experimenteren ze met meer rust tussen de teelten door. De bollen staan ruimer geplant want voor verschillende voordelen kan zorgen als het gaat om ziektes en plagen. Ook geeft dit ruimte aan de mechanische manieren van onkruid wieden. Meer rust in het telen geeft ook de bodem (en het bodemleven) de kans om in balans te komen. Het kost een aantal jaren voordat de bodem zodanig is balans is dat de teelt van bijvoorbeeld tulpen zonder chemisch ingrijpen goed werkt. 

Inspirerend om te zien welke proeven en ideeën er bestaan in de noordelijke bollenstreek. Iets wat er in de zuidelijke bollenstreek vaker klinkt en ook wordt onderzocht is biodiversiteit. Uiteindelijk draagt een duurzamere teelt bij aan biodiversiteit en de balans van het systeem. De inzichten die wij hierover op doen kunnen wij delen met NH en zo brengen onze inzichten de bollenteelt hopelijk verder. 

Kortom, prachtige ochtend buiten in de zon, waarbij nogmaals benadrukt wordt dat met samen leren, samen werken, we kunnen komen tot een duurzamere teelt mét een toekomstperspectief.