Living Lab B7 in de Greenity


29 juni 2023

In het vakblad Greenity voor de bloembollensector is een mooi artikel over Living Lab B7 gepubliceerd!

Ons onderzoek naar bollenvogels en loopkevers komt aan bod, en het testen van alternatieve teeltmethodes die bijdragen aan een verbeterde biodiversiteit. Belangrijk daarbij is natuurlijk de samenwerking met bollentelers, op wiens percelen we mogen monitoren en met wie we praktijkproeven opzetten. Ook de agrarische natuur- en landschapsvereniging Geestgrond wordt genoemd, die 'stepping stones' hebben aangelegd voor de patrijs en al bijna 20 jaar bollenvogels monitoren.

Klik hier voor de editie met het artikel (voorlopig alleen voor abonnementhouders van Greenity).