Veranderende omgeving centraal thema tijdens Dag van de Tulp


1 februari 2024

Vrijdag 26 januari vond de jaarlijkse Dag van de Tulp plaats in Zwaagdijk. De dag is bedoeld voor ondernemers in tulpen (telers, broeiers, handelaren). De laatste kennis wordt uitgewisseld in een programma met diverse sprekers en workshops.

Dit jaar was het thema ‘De omgeving verandert, hoe verandert u?’. Het thema raakt de transitie van de bollenteelt naar meer duurzaam geteelde bollen, maar speelt ook in op veranderingen in de ruimte als gevolg van bijvoorbeeld de vraag naar meer biodiversiteit en de energietransitie.

Gastspreker en lector Ron Methorst van het lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen (Aeres Hogeschool) ging in op de persoonlijke kant van het omgaan met spanningen tussen wat een ondernemer doet en wat de omgeving vraagt. Voor de transitie naar een meer duurzame teelt en gezonde leefomgeving is het nodig deze te bekijken vanuit het oogpunt van productie, maar ook vanuit sociaal en ecologisch perspectief. Het is daarom belangrijk om met elkaar naar oplossingen te zoeken, waarbij het van belang is naar elkaar te luisteren en te erkennen dat je naar hetzelfde kan kijken, maar iets anders kan zien.

 

In Living Lab B7 staat co-creatie met lokale partijen centraal om met elkaar maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren voor biodiversiteitsverbetering. Lees hier hoe we dat doen.