Bodemdieren in de Bollenstreek


4 oktober 2023

Rond dierendag worden elk jaar de Bodemdierendagen georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Ecologie en Wageningen UR. Tijdens deze dagen wordt brede aandacht geschonken aan bodemdieren en wordt iedereen uitgenodigd op zoek te gaan naar bodemdieren in eigen tuin of park.

In Living Lab B7 doet ecoloog Hugo Langezaal ook onderzoek naar bodemdieren, meer specifiek de loopkevers. Dit doet hij langs een gradiënt van (agrarisch) landgebruik in de Bollenstreek, van duingebied tot bollenteelt. Loopkevers vormen een grote groep binnen de kevers, in Nederland komen ongeveer 400 soorten voor. Ze zijn een goede indicator voor biodiversiteit: er is veel over de ecologie bekend, ze komen in alle terrestrische habitats voor en vormen daar een belangrijke schakel tussen lagere en hogere trofische niveaus. Bovendien kunnen ze plaaginsecten bestrijden, wat gunstig is voor de bollentelers. 

Het onderzoek richt zich ook op andere insecten op het land en in het water, en op de bollenvogels in het gebied. Zo wordt een beeld verkregen van het beschikbare voedsel voor deze vogels en hoe zij het landschap benutten. Bedoeling is dat deze kennis uiteindelijk de basis zal vormen voor maatregelen die ten goede komen aan bollenvogels én bodemdieren, specifiek afgestemd voor de bollenteelt. 

Om meer te weten te komen over de status van bodemdieren in ons land en deze groep beter in kaart te brengen, kun je meedoen aan de bodemdierendagen. Download de zoekkaart en vul je waarnemingen in op www.bodemdierendagen.nl.