Boeren, telers en andere ondernemers

Op deze pagina staan alle onderwerpen die we voor de doelgroep 'Boeren, telers en andere ondernemers' uitgewerkt hebben (herkenbaar aan de actieve link) en die we van plan zijn uit te gaan werken (geen actieve link).  Onderstaande onderwerpen achten we relevant om tot een betere biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek te komen. Voor ieder van die onderwerpen benoemen we kort wat het is, wat en hoe het kan bijdragen aan biodiversiteit in de streek en hoe deze bijdrage gerealiseerd wordt. We belichten de onderwerpen uitdrukkelijk vanuit onze eigen visie en interpretatie en verwijzen naar bronnen die we geraadpleegd hebben.Heb je een vraag of opmerking over een van de uitgewerkte onderwerpen, input voor een gepland onderwerp of een suggestie voor een nieuw onderwerp, neem dan contact met ons op.