Vitale Teelt 2030

Wat is het?

Vitale Teelt presenteert zich als de gedeelde toekomstvisie van de bloembollensector in de richting van een duurzame, innovatieve, natuurinclusieve teelt. Daarnaast presenteert het zich als een paraplu van onderzoeksprojecten die het realiseren van deze visie ondersteunen.

Wat en hoe kan het bijdragen aan een betere biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek?

Naast een goed imago voor de sector als geheel en een rendabele bedrijfsvoering legt Vitale Teelt de nadruk op een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant in de Duin- en Bollenstreek. Zo wordt als aanpak bij de pijler ‘Natuurlijk kapitaal’ onder andere genoemd het ontwikkelen van praktische handvatten voor ondernemers om de bollenvelden nog aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met vrijwilligers die samen met ondernemers werken aan natuur op het veld, en het ontwikkelen en delen van kennis over de relatie tussen bloembollen en insecten, waaronder vlinders, bijen en andere bestuivers.

Hoe wordt deze bijdrage gerealiseerd?

De visie van Vitale Teelt lijkt breed gedeeld te worden in de sector. Daarmee zet het de neuzen dezelfde kant op met alle synergie die daarvan verwacht kan worden richting 2030. Het stimuleren en faciliteren van onderzoeksfinanciering van Vitale Teelt 2030 lijkt inmiddels overgenomen door de Algemeen Verbindendverklaring Sierteelt. Over de resultaten van bovengenoemde punten met betrekking tot biodiversiteit en bollenteelt konden we geen informatie vinden. 

Zie ook

Brochure Vitale Teelt

Website Vitale Teelt


Dit onderwerp is belicht vanuit onze eigen visie en interpretatie. De links verwijzen naar de geraadpleegde bronnen. Heb je een vraag of opmerking hierover, neem dan contact met ons op.