Doelgroepen

We presenteren hier voor verschillende doelgroepen onderwerpen die we relevant achten om tot een betere biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek te komen. Voor ieder van die onderwerpen benoemen we kort wat het is, wat en hoe het kan bijdragen aan biodiversiteit in de streek en hoe deze bijdrage gerealiseerd wordt. We belichten de onderwerpen uitdrukkelijk vanuit onze eigen visie en interpretatie en verwijzen naar bronnen die we geraadpleegd hebben. Vanuit diezelfde visie zien we 'Biodiversiteit' ook als doelgroep omdat dat begrip alle levende wezens omvat met wie we als mensen samenleven in de streek. Onder de doelgroep 'Bijna iedereen' vind je alle onderwerpen.