Living Lab B7

Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek

Living Lab B7 wil de biodiversiteit in de Bollenstreek verbeteren. Dit doen we door inzichten over biodiversiteit te delen en ter plekke toe te passen. Co-creatie en kennisontwikkeling in de praktijk, samen met lokale partijen.